Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami zostaje!

Wojciech Kuc

Z ogromną satysfakcją chcemy Państwu przekazać informację, iż Ministerstwo Gospodarki wycofało się z pomysłu zniesienia licencji zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami. W dniu...

Pełnomocnik jako zamawiający w umowie pośrednictwa

Anna Kolańska

W przepisach ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej GospNierU) został przewidziany szczególny rodzaj umowy, a mianowicie umowa...