Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Opis i oszacowanie zajętej nieruchomości

Tomasz Darłak

Po dokonaniu przez organ egzekucyjny zajęcia nieruchomości oraz wezwaniu dłużnika do zapłaty, komornik przystępuje do kolejnego etapu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, jakim jest opis i...

Bezwzględna nieważność umowy pośrednictwa – glosa

Jacek Jaworski

Glosowany wyrok dotyczył sprawy o zapłatę kary umownej wynikającej z umowy zlecenia, należnej w przypadku naruszenia wyłączności z tytułu sprzedaży nieruchomości bez udziału i wiedzy zleceniobiorcy....