Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Nowe ujęcie jawności formalnej ksiąg wieczystych, cz. I

Piotr Siciński

Ustawa z 24.5.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r. poz. 941; dalej ZmKWU)1 śmiało może być uznana za pierwszą regulację wprowadzoną już dla księgi wieczystej...

Czynności zawarcia i zmiany umowy pośrednictwa

Czynności zawarcia i zmiany umowy pośrednictwa

Wojciech Karpinski

Ustawa z 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która weszła w życie w dniu 1.1.2014 r., w sposób znaczący zmieniła dotychczasową regulację dotyczącą świadczenia...

Nieruchomości rolne w rozumieniu KC

Rafał Golat

Nieruchomości rolne zostały zdefiniowane w art. 461 KC. Przepis ten stanowi, że nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia...

Ile za informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Katarzyna Opęchowska

Wyrokiem z 25.6.2013 r. (K 30/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz....