Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Nieruchomości rolne w rozumieniu KC

Rafał Golat

Nieruchomości rolne zostały zdefiniowane w art. 461 KC. Przepis ten stanowi, że nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia...

Ile za informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Katarzyna Opęchowska

Wyrokiem z 25.6.2013 r. (K 30/12) Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz....