Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Pełnomocnik jako zamawiający w umowie pośrednictwa

Anna Kolańska

W przepisach ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.; dalej GospNierU) został przewidziany szczególny rodzaj umowy, a mianowicie umowa...

Internet a obrót nieruchomościami

Rafał Golat

Wykorzystanie możliwości Internetu w obrocie nieruchomościami jest ograniczone ze względu na wymóg posługiwania się przy zawieraniu umów służących temu obrotowi formą aktu notarialnego (art. 158 KC)....

Umowa pośrednictwa – glosa

Stanisław Gurgul, Ryszard Marek Karpiński

1. Umowa pośrednictwa kupna-sprzedaży nieruchomości jest umową nazwaną i uregulowaną w art. 179–183a ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Regulacja ta nie jest wyczerpująca, a zatem w...