Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Zadatek w obrocie nieruchomościami

Zadatek w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Nabycie nieruchomości często jest poprzedzane przekazywaniem zadatku, wręczanego przez osobę zainteresowaną zakupem danej nieruchomości jej właścicielowi. Stosując zadatek, należy pamiętać o tym, że...

Nowe ujęcie jawności formalnej ksiąg wieczystych, cz. II

Piotr Siciński

Przechodząc do omówienia poszczególnych nowych rozwiązań, zacząć wypada od zupełnej nowości, jaką jest wprowadzenie możliwości nieograniczonego w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej...

Nowe ujęcie jawności formalnej ksiąg wieczystych, cz. I

Piotr Siciński

Ustawa z 24.5.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r. poz. 941; dalej ZmKWU)1 śmiało może być uznana za pierwszą regulację wprowadzoną już dla księgi wieczystej...

Czynności zawarcia i zmiany umowy pośrednictwa

Czynności zawarcia i zmiany umowy pośrednictwa

Wojciech Karpinski

Ustawa z 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która weszła w życie w dniu 1.1.2014 r., w sposób znaczący zmieniła dotychczasową regulację dotyczącą świadczenia...