Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Zastosowanie art. 59 KC w obrocie nieruchomościami

Zastosowanie art. 59 KC w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Artykuł 59 KC przewiduje możliwość wystąpienia do sądu o uznanie umowy za względnie bezskuteczną, jeśli spełnione są przesłanki, określone w tym przepisie. Z uwagi na ogólny charakter tej zasady...

Pomieszczenie, lokal, nieruchomość

Rafał Golat

Pomieszczenie jest pojęciem, które w potocznym rozumieniu kojarzone jest z nieruchomościami. Tymczasem w ujęciu normatywnym, cywilistycznym, jest kategorią mało sprecyzowaną, w związku z czym jego...