Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Czy nieruchomość może być niczyja?

Stanisław Gurgul

Jeżeli przestaje istnieć podmiot, któremu przysługują określone prawa, a brak jest podmiotu, który byłby jego sukcesorem, to należałoby przyjąć, że prawa przysługujące temu podmiotowi gasną, a...

Zastosowanie art. 59 KC w obrocie nieruchomościami

Zastosowanie art. 59 KC w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Artykuł 59 KC przewiduje możliwość wystąpienia do sądu o uznanie umowy za względnie bezskuteczną, jeśli spełnione są przesłanki, określone w tym przepisie. Z uwagi na ogólny charakter tej zasady...