Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Zakres darowizn w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Darowizna jest umową o istotnym znaczeniu społecznym, często zawieraną, w szczególności w relacjach rodzinnych. Z uwagi na bardzo ogólne jej zdefiniowanie zakres darowizny, tzn. jej przedmiot, jest...

E-licytacja nieruchomości

Sebastian Makarucha

Możliwość sprzedaży nieruchomości w trybie e-licytacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 28.5.2021 r. o zmianie ustaw – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych...