Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Społeczne agencje najmu – konstrukcja ustawowa

Społeczne agencje najmu – konstrukcja ustawowa

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Z dniem 23.7.2021 r. w ustawie z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224, dalej jako: PBudMieszkU) wprowadzono rozdział 3a...

Zakres odstępowania od umów w obrocie nieruchomościami

Zakres odstępowania od umów w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Kodeks cywilny reguluje ogólne zasady odstępowania od umów. Ich stosowanie w obrocie nieruchomościami może budzić wątpliwości z uwagi na specyfikę składających się na ten obrót, różnego rodzaju umów.