Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla pośrednika

Forma pełnomocnictwa a obrót nieruchomościami

Rafał Golat

W praktyce obrotu cywilnoprawnego, także dotyczącego nieruchomości, częstym przypadkiem jest składanie oświadczeń woli przez pełnomocników. Jedną z kwestii istotnych w tym zakresie jest zastosowanie...

Jak ważnie i skutecznie kupić nieruchomość?

Wojciech Koczara

Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Notariusz ma obowiązek sprawdzić, czy zostały dopełnione wszystkie formalności konieczne do tego, aby strony zawarły ważną i...