Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla notariusza / radcy prawnego / adwokata

Roszczenie o obniżenie czynszu

Rafał Golat

Istotnym elementem umów najmu i dzierżawy jest czynsz. Jego wysokość jest ustalana przez strony. Mogą one także, w ramach zasady swobody umów, decydować wspólnie o odpowiednim podwyższeniu albo...

Czy można zasiedzieć drogę publiczną?

Miron Tadych

Na wokandzie sądowej wcale nierzadko pojawiają się sprawy, w których osoby prywatne próbują uzyskać wyrok w przedmiocie zasiedzenia części drogi publicznej. Najczęściej sporną kwestią jest właśnie to,...