Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla notariusza / radcy prawnego / adwokata

Zakres odstępowania od umów w obrocie nieruchomościami

Zakres odstępowania od umów w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Kodeks cywilny reguluje ogólne zasady odstępowania od umów. Ich stosowanie w obrocie nieruchomościami może budzić wątpliwości z uwagi na specyfikę składających się na ten obrót, różnego rodzaju umów.

Nieruchomości a woda. Cz. IV – pozwolenie wodnoprawne

Maciej Kamiński

W artykule przybliżone zostaną praktyczne aspekty związane z udzielaniem pozwolenia wodnoprawnego. Zakres rozważań został zawężony do aspektów związanych bezpośrednio z nieruchomościami. Zamiast...