Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla notariusza / radcy prawnego / adwokata

Odsetki z tytułu najmu w obrocie profesjonalnym

Katarzyna Siwiec

W sytuacji gdy obie strony stosunku najmu są profesjonalistami, mamy do czynienia z transakcją handlową zarówno w rozumieniu przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16.2.2011...