Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla notariusza / radcy prawnego / adwokata

Czy potrzebny jest rejestr wspólnot mieszkaniowych?

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Przepisy ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 737; dalej WłLokU) nie przewidują prowadzenia rejestru czy ewidencji wspólnot mieszkaniowych. Stan taki funkcjonuje...

Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej

Wojciech Koczara

Nieruchomość powinna mieć odpowiedni dostęp do drogi publicznej, aby mogła być wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Polski system prawny zawiera wiele regulacji, które mają zapewnić, aby...