Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Roszczenie o obniżenie czynszu

Rafał Golat

Istotnym elementem umów najmu i dzierżawy jest czynsz. Jego wysokość jest ustalana przez strony. Mogą one także, w ramach zasady swobody umów, decydować wspólnie o odpowiednim podwyższeniu albo...