Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Mediacja – metoda rozwiązywania sporów poza sądem

Małgorzata Petry-Węcławowicz

Mediacja w sprawach cywilnych została wprowadzona do polskiego systemu prawa ustawą z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 183, poz. 1538). Ustawa...

Porównanie wartości bieżącej różnych umów najmu

Maciej Tertelis

Jak porównać różne schematy najmów? Jak sprawdzić wartość najmu na warunkach proponowanych przez wynajmującego? Jak oczekiwania najemcy wpływają na zmianę tej wartości? Czy można w prosty i szybki...

Mediacja i arbitraż w sprawach nieruchomościowych

Stanisława Kalus

W ubiegłym roku, w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego zaobserwować można w Polsce dosyć prężnie rozwijające się sądownictwo polubowne, działające na zasadzie arbitrażu i mediacji....