Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Służebności gruntowe a podział nieruchomości

Służebności gruntowe a podział nieruchomości

Rafał Golat

To, że jedna nieruchomość jest obciążona na rzecz innej nieruchomości służebnością gruntową, np. służebnością przechodu albo przejazdu, nie wyklucza możliwości podziału tych nieruchomości. Wpływ, jaki...

Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym, cz. II

Wojciech Koczara, Marcin Pasik

Funkcjonowanie równolegle wielu rejestrów ma niekorzystny wpływ dla obrotu nieruchomościami i możliwości ich zagospodarowania. Za zasadne należałoby uznać możliwość stworzenia jednego dla całego kraju...

Wynajmować czy kupować nieruchomości komercyjne w Polsce?

Łukasz Maciak, Paulina Przybylska

W każdej fazie cyklu nieruchomości użytkownicy powierzchni komercyjnych zadają sobie tak fundamentalne pytanie – czy lepiej jest kupić nieruchomość i ją użytkować czy więcej zalet przedstawia najem?...

Charakterystyka kontraktów pre-let

Katarzyna Siwiec

Pod pojęciem transakcji typu pre-let rozumiemy umowy zawierane pomiędzy deweloperem a przyszłym najemcą czy też pomiędzy właścicielem budynku a tymże najemcą w bardzo wczesnej fazie inwestycji, ale w...