Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Dwa rodzaje altan – nierówność wobec prawa

Dwa rodzaje altan – nierówność wobec prawa

Maciej Bielecki

Ustawą z dnia 20.3.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r., poz. 528)1, do ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014...