Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Służebność przesyłu na gruntach leśnych

Służebność przesyłu na gruntach leśnych

Łukasz Matys

Ustanowienie służebności przesyłu na gruntach leśnych rodzi wiele problemów zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej. Wiąże się to ze specyficzną regulacją ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U....

Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

Jakub Ceranek

Przepisy o służebności przesyłu zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego obowiązującą od 3.8.2008 r. ustawą z 30.5.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116,...

Posiadanie służebności – istota i skutki prawne

Rafał Golat

W systemie prawa cywilnego posiadanie odnoszone jest zasadniczo do rzeczy (art. 316 i nast. KC). Wyjątkowo przedmiotem posiadania mogą być też służebności (art. 352 KC). Ustawodawca bardzo ogólnie...