Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Obowiązek meldunkowy a najem mieszkania

Maciej Kamiński

Podczas negocjowania umowy najmu lokalu mieszkalnego jedną z kwestii budzących największe emocje jest możliwość zameldowania w nim najemcy. Najczęstszą odpowiedzią wynajmujących jest brak zgody...

Nakłady na wynajętą nieruchomość

Rafał Golat

Istotę umowy najmu, w tym nieruchomości, stanowi oddanie jej najemcy do używania przez wynajmującego (właściciela nieruchomości). Jeśli najemca, poza używaniem nieruchomości (korzystaniem z niej dla...

Ustawa krajobrazowa 
 – potencjalne problemy prawne

Ustawa krajobrazowa – potencjalne problemy prawne

Maciej J. Nowak

Uchwalenie ustawy z 24.4.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774; dalej KrajobrazU) podyktowane było niewątpliwie...

Postawienie ogrodzenia podlega jednak nadzorowi budowlanemu

Agnieszka Żelazna

W niniejszym numerze „Nieruchomości C.H.Beck” przybliżony zostanie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 3.4.2014 r. (II SA/Lu 666/13), utrzymany następnie w mocy wyrokiem Naczelnego...