Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Pomieszczenie, lokal, nieruchomość

Rafał Golat

Pomieszczenie jest pojęciem, które w potocznym rozumieniu kojarzone jest z nieruchomościami. Tymczasem w ujęciu normatywnym, cywilistycznym, jest kategorią mało sprecyzowaną, w związku z czym jego...