Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Założenia Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Maciej Kamiński

W dniu 20.7.2017 r. Sejm uchwalił Ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Jest ona efektem wprowadzenia w życie zapowiadanego programu „Mieszkanie Plus” i wprowadza istotne zmiany w innych ustawach...

Jak zmienić ograniczone prawo rzeczowe?

Rafał Golat

Ograniczone prawa rzeczowe, które w znacznym stopniu są ograniczonymi prawami rzeczowymi na nieruchomościach (np. hipoteki czy służebności), z reguły mają długą perspektywę czasową. W związku z tym...

Obowiązki stron w umowie najmu, cz. I

Maciej Kamiński

Ustalenie odpowiedzialności za konserwację i naprawy wynajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi jeden z głównych źródeł nieporozumień pomiędzy wynajmującymi i najemcami. Określenie precyzyjnych i...

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – glosa

Kinga Garlińska

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę lub innego uczestnika postępowania (uchwała Sądu Najwyższego z 11.6.2015 r., III CZP...