Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Przedawnienie roszczenia o zwrot kaucji

Katarzyna Siwiec

Kaucja pieniężna jest jedną z dość popularnych form zabezpieczenia roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu. Jej istotą jest przeniesienie przez najemcę na wynajmującego określonej kwoty...

Status prawny balkonów

Rafał Golat

Wiele mieszkań i budynków w Polsce wyposażonych jest w balkony. W systemie prawnym ich status pozostaje niedookreślony, co jest powodem szeregu wątpliwości w różnych zakresach. Tylko częściowo...

Obowiązki stron w umowie najmu, cz. II

Maciej Kamiński

Pierwsza część artykułu ukazała się w sierpniowym wydaniu „Nieruchomości C.H.Beck”. W drugiej części publikacji omówione zostaną kolejne zagadnienia związane z obowiązkami stron w umowach najmu.

Skutki i uwarunkowania wspólnego mieszkania

Rafał Golat

Tylko część osób mieszka samotnie. Większość ludzi mieszka wspólnie z innymi osobami, najczęściej bliskimi, w tym z kręgu najbliższej rodziny. Wspólne mieszkanie można w pewnym uproszczeniu...