Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla najemcy / dzierżawcy

Zakres zastosowania do dzierżawy przepisów o najmie

Rafał Golat

Najem i dzierżawa to umowy wykazujące szereg podobieństw, uregulowane wspólnie w jednym, XVII Tytule Księgi III Kodeksu cywilnego. Dzierżawa unormowana została w dużym stopniu na zasadzie odesłania do...