Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla inwestora / dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej

Zasiedzenie nieruchomości państwowej

Jeżeli nieruchomość państwowa znajdująca się w samoistnym posiadaniu osoby niebędącej właścicielem została w okresie obowiązywania regulacji wyłączającej nabycie przez zasiedzenie własności...

Czy budowanie bez wymaganego pozwolenia to samowola budowlana?

Alicja Plucińska-Filipowicz

Wadliwe działanie organu architektoniczno-budowlanego będące przyczyną prowadzenia budowy bez wymaganego prawem pozwolenia właściwego organu architektoniczno-budowlanego może spowodować, że brak...