Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla inwestora / dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej

Rachunek (sprawozdanie) z zarządu nieruchomością

Rafał Golat

W praktyce stosunkowo często nieruchomości nie są zarządzane przez ich właścicieli lub wszystkich współwłaścicieli. Jednym z podstawowych obowiązków zarządców nieruchomości jest sprawozdanie się z...

Spółka celowa z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Ustawa 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1309 ze zm.; dalej KZNU) przewiduje różne formy prawne działania KZN jako państwowej osoby prawnej. Jedną z nich...