Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla inwestora / dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej

Dostęp do nieruchomości na podstawie art. 126 GospNierU

Rafał Dąbrowski

Problematykę związaną ze stosowaniem regulacji zawartych w art. 126 ust. 1–10 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 65 ze zm.; dalej GospNierU, należy uznać...

Etapowanie inwestycji budowlanych

Jakub Kobyliński

Z różnych względów zrealizowanie wieloetapowej inwestycji częstokroć wymaga od inwestora podzielenia jej na etapy. Z powyższym faktem wiążą się również pewne wymagania formalno-prawne, od których...