Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla inwestora / dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej

Przeniesienie własności a przeniesienie posiadania

Rafał Golat

Nieruchomości mogą zostać podzielone, w kontekście faktycznego władania nimi, na dwa zakresy: nieruchomości, znajdujące się we władaniu ich właścicieli oraz nieruchomości, którymi faktycznie władają...

Analizy w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

W systemie gospodarki przestrzennej kluczowym zadaniem wydaje się integracja różnych sfer: tej typowo przestrzennej z gospodarczą, społeczną i środowiskową. Między innymi z tego względu coraz większą...