Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla inwestora / dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej

Czekają nas zmiany w ustawie – Prawo budowlane

Czekają nas zmiany w ustawie – Prawo budowlane

Konrad Młynkiewicz

Za około 6 miesięcy wejdą w życie istotne zmiany przepisów ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.; dalej PrBudU). Od dłuższego czasu przepisy PrBudU nie...

Standardy ze specustawy mieszkaniowej w praktyce

Maciej J. Nowak

Tak zwana specustawa mieszkaniowa, czyli ustawa z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1946 ze zm.,...