Nieruchomości / Artykuły / Prawo / Dla inwestora / dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej

Linia zabudowy w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

Interpretacja prawa zagospodarowania przestrzennego nierzadko wymaga uwzględnienia odmiennych perspektyw, obejmujących odmienną terminologię. W konsekwencji często dochodzi do sytuacji, w której...

Odsetki z tytułu najmu w obrocie profesjonalnym

Katarzyna Siwiec

W sytuacji gdy obie strony stosunku najmu są profesjonalistami, mamy do czynienia z transakcją handlową zarówno w rozumieniu przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16.2.2011...

Społeczne agencje najmu – konstrukcja ustawowa

Społeczne agencje najmu – konstrukcja ustawowa

Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Z dniem 23.7.2021 r. w ustawie z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224, dalej jako: PBudMieszkU) wprowadzono rozdział 3a...