Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Nieruchomości a woda. Cz. V – korzystanie z wód

Maciej Kamiński

Korzystanie z wód jest szerokim zagadnieniem wpływającym na wielu płaszczyznach na proces inwestycyjny oraz korzystanie z nieruchomości. W artykule przedstawione zostaną prawne uwarunkowania...

Zakres odstępowania od umów w obrocie nieruchomościami

Zakres odstępowania od umów w obrocie nieruchomościami

Rafał Golat

Kodeks cywilny reguluje ogólne zasady odstępowania od umów. Ich stosowanie w obrocie nieruchomościami może budzić wątpliwości z uwagi na specyfikę składających się na ten obrót, różnego rodzaju umów.