Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Zadania bezpośrednio wykonawcze gminy a ochrona środowiska

Krzysztof Pyter

Nie ulega wątpliwości, że ochrona środowiska należy do tych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, które odgrywają istotną rolę w działaniach politycznych i gospodarczych zarówno w skali globalnej,...

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21.12.2007 r., III CZP...

Zarząd jako przesłanka uwłaszczenia nieruchomości

Mirosław Pawełczyk, Marlena Jankowska

Instytucja uwłaszczenia uregulowana w art. 200 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.; dalej GospNierU) miała w sposób deklaratoryjny...