Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Ograniczenia w umowach najmu

Damian Stasiak

W Nr 8/2016 pisałem o ograniczeniach strukturalnych w umowach najmu, wynikających z zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Chodzi o pułapkę jaką jest zawieranie umowy najmu na czas nieokreślony i...

Niesprawność władz w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

W ramach ekonomii instytucjonalnej można wyróżnić takie pojęcie jak „niesprawność władz publicznych”. I chociaż nie miejsce tutaj na szczególne rozważanie nad jego zakresem, to można tylko wskazać, że...

Zasady pomiaru powierzchni użytkowej lokali

Radosław Gaca

Zagadnienia związane z zasadami pomiaru powierzchni nieruchomości w części obejmującej składniki budowlane od długiego czasu stanowią przedmiot dyskusji środowiskowych. O ile problematyka pomiaru...