Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Najlepsze wykształcenie z zakresu nieruchomości komercyjnych

Agnieszka Dąbrowska

W dzisiejszym świecie zdobywanie umiejętności i doskonalenie narzędzi niezbędnych w realizacji inwestycji w dziedzinie nieruchomości nie jest już opcją dla praktyków. To wymóg. Sukces odniosą tylko...

Oczekiwania rynku nieruchomości wobec zarządców

Lidia Henclewska

Rynek nieruchomości najczęściej jest postrzegany i oceniany poprzez jeden aspekt - zawierane umowy sprzedaży. Przyglądamy się rynkowi, aby to, co wcześniej (często za znacznie mniejsze pieniądze)...

Pośrednicy i zarządcy podpisują zobowiązanie

Aleksander Scheller

W dniu 17.11.2006 r. na konferencji prasowej, zwołanej podczas XII Kongresu PFRN, doszło do uroczystego podpisania przez Zarząd Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości „Karty Praw Klienta”. Jest to...

System ustawicznego doskonalenia zawodowego

Jerzy Filipiak

System szkoleń prowadzonych przez PFSRM jest podporządkowany realizacji misji naszego zawodu, którą w przyjętych w grudniu 2005 r. „Kierunkach rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego” określiliśmy...

III EDYCJA RANKINGU FIRM RYNKU NIERUCHOMOŚCI

W pierwszych słowach wstępu, chcielibyśmy bardzo podziękować tym z Państwa, którzy zechcieli wypełnić publikowane lub rozsyłane przez nas ankiety i następnie przesłać je do redakcji. Dziękujemy...

Zarządca jako handlowiec i pośrednik

Andrzej Płazak

Często zdarza się, że główną rolą zarządcy nieruchomości komercyjnych jest zdobywanie klientów, czyli najemców lub czasem - nabywców. Porównując zawód zarządcy do salonu samochodowego z własnym...