Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Zasada dobrego sąsiedztwa

Patrycja Szkudlarek

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę dotyczącą stosowania zasady dobrego sąsiedztwa, która w ramach postępowania dotyczącego ustalania warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu jest...

Zwierzęta na terenie wspólnoty mieszkaniowej

Patrycja Szkudlarek

Obecność zwierząt na terenie osiedla mieszkaniowego jest obszarem, w którym często dochodzi do konfliktów. Z perspektywy zarządcy nieruchomości problematyka ta wymaga szerszego postrzegania, aniżeli...

Budowa domu, cz. I  – wybór działki

Maciej Kamiński

Niniejszy artykuł jest pierwszą częścią cyklu poświęconego praktycznym aspektom budowy domu. W publikacji zostaną omówione zagadnienia związane z wyborem działki budowlanej. W ostatnim 20-leciu...