Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

STOP zbiorowej odpowiedzialności za podatek śmieciowy

Michał Lech

Przepisy ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.; dalej UtrzPorządGmU) wprowadzające tzw. podatek śmieciowy okazały się...

Zarządca nieruchomości w Europie

Jarosław Zieliński

Europa stoi w obliczu zmian, które mają kluczowe znaczenie dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych. Z jednej strony ramy polityczne UE, zmieniający się przemysłowy kontekst, demografia,...

Nowe wyzwania zarządcy – spółdzielnie mieszkaniowe

Jarosław Zieliński

Zasób spółdzielczych nieruchomości, to jedyny w kraju zasób nieruchomości, w którym do własności nieruchomości lokalowej, nie ma zastosowania ustawa o własności lokali. Jedynie bowiem w tym zasobie...

Efektywne zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi

Alojzy Kiziniewicz

Samowystarczalność, samoobsługa i samoocena to takie iluzje, które towarzyszą wielu właścicielom nieruchomości zabytkowych, doprowadzające ich majątki do stanów ruiny. Z kolei dosyć powszechne tzw....

Nasze wspólne dobro – nasza przestrzeń publiczna

Alojzy Kiziniewicz

Niedawne badania statystyczne w Zachodniej Europie wykazują, że aż ok. 85% populacji ma rozwiniętą świadomość, że jakość przestrzeni publicznej wraz z otaczającym środowiskiem ma bezpośredni wpływ na...