Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Nieruchomości a woda. Cz. V – korzystanie z wód

Maciej Kamiński

Korzystanie z wód jest szerokim zagadnieniem wpływającym na wielu płaszczyznach na proces inwestycyjny oraz korzystanie z nieruchomości. W artykule przedstawione zostaną prawne uwarunkowania...

Służebność przesyłu – stanowienie prawa w KSWS?

Włodzimierz Paszcza

Co do zasady, wynagrodzenie za prawo służebności przesyłu składa się z dwóch elementów: 1) wynagrodzenia za współkorzystanie z nieruchomości obciążonej (w tym prawa użytkowania wieczystego), jako...

Nieruchomości i woda, cz. I – wprowadzenie

Maciej Kamiński

Woda jest jedną z podstawowych substancji występujących w naturze. Stanowi 70% powierzchni Ziemi1, 73% składu ciała ludzkiego2. Głębie mórz i oceanów stanowią najmniej zbadany i bardzo zróżnicowany...