Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Ingerencja sądu w proces decyzyjny wspólnoty mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

W modelowej sytuacji właściciele lokali tworzący określoną wspólnotę mieszkaniową podejmują decyzje dotyczące istotnych interesów zarówno jej samej, jak i poszczególnych właścicieli, większością...