Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Klastering w branży nieruchomości

Sławomir Szczęk

Nieruchomości to najcenniejszy materialny zasób, jakim dysponujemy jako społeczeństwo, są także najważniejszym składnikiem majątku narodowego. Gospodarowanie tym zasobem jest więc takim obszarem...

CERTO – centralny rejestr zarządców i pośredników

Jarosław Zieliński

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawo­dów Nieruchomościowych w związku z inauguracją wdrażania programu doskonalenia kompe­tencji zawodowych zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami...

Coaching w zarządzaniu nieruchomościami

Maciej Kamiński

Rynek usług obsługi nieruchomości podlega obecnie głębokim przeobrażeniom wynikającym z deregulacji, zwiększającej się świadomości właścicieli nieruchomości oraz coraz częściej spotykanego zacierania...