Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Zabezpieczenie budynku przed skutkami burz i nawałnic

Maciej Kamiński

W ostatnich latach coraz częściej dochodzi do gwałtownych nawałnic i burz powodujących znaczne straty w mieniu, także w budynkach. Powodują one największe zniszczenia w budynkach o gorszym stanie...

Rachunkowość we wspólnocie mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

Przepisy ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU) nakładają na zarząd lub zarządcę nieruchomości wspólnej, któremu zarząd...

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

Zarówno przepisy ustawa z 24.6.1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU, jak i Kodeksu cywilnego przewidują możliwość uzyskiwania przez osobę sprawującą zarząd...