Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Nowe wyzwania zarządcy – spółdzielnie mieszkaniowe

Jarosław Zieliński

Zasób spółdzielczych nieruchomości, to jedyny w kraju zasób nieruchomości, w którym do własności nieruchomości lokalowej, nie ma zastosowania ustawa o własności lokali. Jedynie bowiem w tym zasobie...

Efektywne zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi

Alojzy Kiziniewicz

Samowystarczalność, samoobsługa i samoocena to takie iluzje, które towarzyszą wielu właścicielom nieruchomości zabytkowych, doprowadzające ich majątki do stanów ruiny. Z kolei dosyć powszechne tzw....

Nasze wspólne dobro – nasza przestrzeń publiczna

Alojzy Kiziniewicz

Niedawne badania statystyczne w Zachodniej Europie wykazują, że aż ok. 85% populacji ma rozwiniętą świadomość, że jakość przestrzeni publicznej wraz z otaczającym środowiskiem ma bezpośredni wpływ na...

Czy to znów my mamy „zjeść tę żabę”?

Jan Krzysztof Pięta

Pierwszego lipca 2013 r. wejdą w życie przepisy, w wyniku których we wszystkich gminach w Polsce diametralnie zmienią się zasady gospodarowania odpadami. I wszystko byłoby pięknie gdyby nie zapisy...

Sprawozdanie z XII Kongresu PFSZN

W dniach 12–13.10.2012 r. w Poznaniu odbył się XII Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, którego organizatorem już po raz drugi było Wielkopolskie Stowarzyszenie...