Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Rachunkowość we wspólnocie mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

Przepisy ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU) nakładają na zarząd lub zarządcę nieruchomości wspólnej, któremu zarząd...

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

Zarówno przepisy ustawa z 24.6.1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU, jak i Kodeksu cywilnego przewidują możliwość uzyskiwania przez osobę sprawującą zarząd...

Marketing nieruchomości w Internecie

Maciej Kamiński

Gwałtowny rozwój technologii internetowych trwający od początku XXI wieku zmienił oblicze reklamy, w tym także sposobów promowania nieruchomości. Wbrew początkowym obawom pośredników Internet nie...

Rowery na osiedlu

Maciej Kamiński

W ostatnich latach zauważyć można wzrost zainteresowania rowerami jako środkiem transportu. Jednoślady stają się ważnym ogniwem komunikacji w miastach. Wraz z nadejściem wiosny, coraz większa grupa...