Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Coaching w zarządzaniu nieruchomościami

Maciej Kamiński

Rynek usług obsługi nieruchomości podlega obecnie głębokim przeobrażeniom wynikającym z deregulacji, zwiększającej się świadomości właścicieli nieruchomości oraz coraz częściej spotykanego zacierania...

Kompetencje interpersonalne zarządcy nieruchomości

Maciej Kamiński

Zarządzanie nieruchomościami jest interdyscyplinarną dziedziną łączącą wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i budownictwa. Pozornie praca zarządcy polega głównie na rozwiązywaniu kwestii technicznych,...

Perspektywy zawodu zarządcy nieruchomości

Jarosław Zieliński

Na rozwijającym się europejskim rynku nieruchomości, CEPI zrzesza organizacje pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Misja CEPI jest wspieranie europejskich i...

STOP zbiorowej odpowiedzialności za podatek śmieciowy

Michał Lech

Przepisy ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.; dalej UtrzPorządGmU) wprowadzające tzw. podatek śmieciowy okazały się...

Zarządca nieruchomości w Europie

Jarosław Zieliński

Europa stoi w obliczu zmian, które mają kluczowe znaczenie dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych. Z jednej strony ramy polityczne UE, zmieniający się przemysłowy kontekst, demografia,...