Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Węzeł gordyjski lokali komunalnych cz. II

Maciej Kamiński

W pierwszej części niniejszego cyklu poświęconego kondycji sektora lokali komunalnych omówiona została problematyka tzw. luki remontowej, czyli niewystarczających nakładów ponoszonych na utrzymanie...

Co powinien zawierać raport z obmiarów powierzchni?

Adrian Hołub

Zanim zacznę wymieniać i komentować, co powinien zawierać raport z obmiaru powierzchni, przytoczę sytuacje, które nakłoniły mnie do napisania poniższego tekstu. Zdarzyło mi się bowiem, że zgłaszały...

Węzeł gordyjski lokali komunalnych, cz. I

Maciej Kamiński

Jednym z poważniejszych problemów mieszkalnictwa komunalnego w Polsce jest ogólny zły (lub bardzo zły) stan techniczno-użytkowy nieruchomości. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone i należy ich...

Europejskie spotkania zarządców nieruchomości

Jarosław Zieliński

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych aktywnie uczestniczy w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych CEPI-CEI.

Skrócenie okresu podaży lokalu komercyjnego

Maciej Kamiński

Najem nieruchomości komercyjnych jest jednym z najprężniej rozwijających się, ale jednocześnie najtrudniejszych segmentów rynku nieruchomości. Ceną za możliwość uzyskania korzystniejszych niż w...