Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Brak swobody zawierania umów najmu

Damian Stasiak

Spośród wielu gałęzi gospodarki, w szczególności rynek najmu lokali mieszkalnych jest tym, który budzi najwięcej emocji, dlatego jakakolwiek próba naruszenia jego status quo wywołuje wiele protestów i...

Węzeł gordyjski lokali komunalnych cz. III

Maciej Kamiński

W poprzednich dwóch częściach niniejszego cyklu przedstawione zostały techniczne oraz finansowe aspekty rewitalizacji kamienic komunalnych. W ostatnim, trzecim artykule przybliżona zostanie...

Węzeł gordyjski lokali komunalnych cz. II

Maciej Kamiński

W pierwszej części niniejszego cyklu poświęconego kondycji sektora lokali komunalnych omówiona została problematyka tzw. luki remontowej, czyli niewystarczających nakładów ponoszonych na utrzymanie...

Co powinien zawierać raport z obmiarów powierzchni?

Adrian Hołub

Zanim zacznę wymieniać i komentować, co powinien zawierać raport z obmiaru powierzchni, przytoczę sytuacje, które nakłoniły mnie do napisania poniższego tekstu. Zdarzyło mi się bowiem, że zgłaszały...

Węzeł gordyjski lokali komunalnych, cz. I

Maciej Kamiński

Jednym z poważniejszych problemów mieszkalnictwa komunalnego w Polsce jest ogólny zły (lub bardzo zły) stan techniczno-użytkowy nieruchomości. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone i należy ich...