Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Zarządzanie nieruchomościami

Marketing nieruchomości w Internecie

Maciej Kamiński

Gwałtowny rozwój technologii internetowych trwający od początku XXI wieku zmienił oblicze reklamy, w tym także sposobów promowania nieruchomości. Wbrew początkowym obawom pośredników Internet nie...

Rowery na osiedlu

Maciej Kamiński

W ostatnich latach zauważyć można wzrost zainteresowania rowerami jako środkiem transportu. Jednoślady stają się ważnym ogniwem komunikacji w miastach. Wraz z nadejściem wiosny, coraz większa grupa...

Ingerencja sądu w proces decyzyjny wspólnoty mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

W modelowej sytuacji właściciele lokali tworzący określoną wspólnotę mieszkaniową podejmują decyzje dotyczące istotnych interesów zarówno jej samej, jak i poszczególnych właścicieli, większością...