Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Wyceny lasów metodą wskaźnikową

Wyceny lasów metodą wskaźnikową

Beata Szykulska

W niniejszym artykule chciałabym zasygnalizować pojawienia się nowego instrumentu umożliwiającego wartościowanie drzewostanów w procesie wycen nieruchomości leśnych dokonywanych metodą wskaźnikową....

Nowa publikacja PFSRM

Staraniem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wydana została książka pt. „Rzeczoznawca majątkowy – Wybrane uwarunkowania określania wartości nieruchomości”.

Zasady pomiaru powierzchni użytkowej lokali

Radosław Gaca

Zagadnienia związane z zasadami pomiaru powierzchni nieruchomości w części obejmującej składniki budowlane od długiego czasu stanowią przedmiot dyskusji środowiskowych. O ile problematyka pomiaru...

Operat szacunkowy – wybrane zagadnienia

Agnieszka Żelazna

W niniejszym numerze „Nieruchomości C.H.Beck” omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące charakteru, celu sporządzenia i wykorzystania tak istotnego dla obrotu nieruchomościami, jak i różnego...