Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Statystyka matematyczna w wycenie nieruchomości, cz. I

Mirosław Chumek, Arkadiusz Iwaszkiewicz

Rynek nieruchomości w procesie badania jego cech i wewnętrznych współzależności dostarcza nam wiedzy o poziomie cen transakcyjnych, poziomie czynszów, liczbie zawieranych transakcji, wpływie czasu na...

Statystyka matematyczna w wycenie nieruchomości, cz. II

Mirosław Chumek, Arkadiusz Iwaszkiewicz

Okazuje się, że średnia arytmetyczna jest właściwa tylko tam, gdzie mamy do czynienia z symetrycznym rozkładem normalnym. Życie i nasza praktyka zawodowa nie jest, niestety, tak proste, i najczęściej...

Rola baz danych w procesie wyceny nieruchomości

Wojciech Nurek

Polskie rzeczoznawstwo majątkowe wystartowało na początku lat 90. w związku z zachodzącymi wówczas rewolucyjnymi zmianami ustrojowymi, które nastąpiły w strukturze własności nieruchomości. W Polsce...