Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Kolejne rygory ante portas, cz. I

Eugenia Śleszyńska

Z dniem 20.12.2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa jest wypełnieniem dyrektywy unijnej, która nakazała państwom członkowskim...

Wpływ wzrostu gospodarczego na rozwój rynku nieruchomości

Andrzej Brochocki

Jest coś, w czym Warszawa na pewno nie ustępuje innym europejskim stolicom. Chodzi o tempo w jakim powstają w niej nowe budynki. W centrum są to przede wszystkim biurowce, natomiast bardziej na...

Po ostatniej Radzie Krajowej PRSRM

Marta Górska

Ostatnia, kwietniowa Rada Krajowa przyniosła kolejne zmiany. Jednak nie tylko zmiany czysto organizacyjne, ale także nowe postulaty i rozstrzygnięcia, będące niejednokrotnie efektem prac sztabu ludzi....

Sprawy ważne nie tylko dla biegłych sądowych

Małgorzata Skąpska, Monika Szapiro-Nowakowska

1. Imperare sibi maximum est imperium (Panować nad sobą to najwyższa władza) Dla prawidłowego wykonywania czynności biegłego sądowego ważną sprawą jest umiejętność odpowiedniego występowania...