Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Potrzeba samorządu zawodowego

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła obligatoryjne regulacje zawodowej działalności w obsłudze rynku nieruchomości. Objęły one rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie...

Świadectwa Uznania Zawodowego rozdane

Andrzej Hopfer

Jako jedno z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat uznać należy ustanowienie przez Europejska Grupę Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) dokumentu pod nazwa Uznany Europejski Rzeczoznawca Majątkowy. Jest...

Jak działają niemieckie REIT?

Łukasz Maciak, Marta Jurek-Maciak

Niemcy wprowadziły REIT z dniem 1 stycznia 2007 roku, co uplasowało ich rynek nieruchomości obok rynków takich państw europejskich jak Holandia, Belgia, Francja czy Wielka Brytania. Niemieckie REIT-y...

Ubezpieczenie OC biegłego sądowego

Konrad Łoś

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych postulatów, jaki został podniesiony w ramach realizacji Projektu Twinningowego „Wsparcie polskiego systemu sprawiedliwości. Biegły sądowy. Analiza porównawcza...

Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych

Już po raz jedenasty Polska Federacja Rynku Nieruchomości zaprasza do wzięcia udziału w wyjątkowym programie edukacyjnym – kursach CCIM, przeznaczonych dla osób, które pracują lub zamierzają pracować...

REIT – nowy europejski wehikuł inwestycji w nieruchomości

Łukasz Maciak, Marta Jurek-Maciak

REIT brzmi jak jedna z nowych groźnych zakaźnych chorób, a w rzeczywistości jest nową, na kontynencie europejskim, formą podatkowo efektywnej struktury pośredniego inwestowania w nieruchomości. ...