Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Balkon w nieruchomości wspólnej

Eugenia Śleszyńska

Stosując przepisy prawa, zawsze oczekujemy, by pojęcia w nich zawarte były precyzyjne bez potrzeby uciekania się do rozstrzygnięć sądowych. Jednakże w przypadku ustawy z 24.6.1994 r. o własności...

Co nam przyniesie 2009 rok?

Maria Kowalska

To pytanie w świetle trwającego międzynarodowego kryzysu gospodarczego jawi się wielką niewiadomą, a ekonomiści prześcigają się w podawaniu coraz bardziej pesymistycznych prognoz na przyszły rok....

Europejskie Standardy Wyceny ratyfikowane

Krzysztof Grzesik

W dniu 15.11.2008 na Walnym Zgromadzeniu w Bukareszcie, TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations) ratyfikowała nowe Europejskie Standardy Wyceny 2009 (The European Valuation Standards,...