Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Jak skorzystać na trudnych czasach?

Lidia Henclewska

Definitywnie minęła zima i wraz z większą dawką światła i słońca poprawia się nam nastrój.

Rzeczoznawstwo majątkowe a dzisiejsze rynki nieruchomości

Andrzej Hopfer

Światowy kryzys finansowy i wynikające z niego konsekwencje dla rynku nieruchomości sugerują potrzebę zastanowienia się nad związkiem tych zjawisk z działalnością rzeczoznawców majątkowych. Tematyce...

Balkon w nieruchomości wspólnej

Eugenia Śleszyńska

Stosując przepisy prawa, zawsze oczekujemy, by pojęcia w nich zawarte były precyzyjne bez potrzeby uciekania się do rozstrzygnięć sądowych. Jednakże w przypadku ustawy z 24.6.1994 r. o własności...