Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządu

Polska Izba Rzeczoznawstwa ­Majątkowego (www.pirm.pl) wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (www.srmww.pl) oraz Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców...

Wycena nieruchomości pod inwestycje liniowe

Bogdan Grzechnik

Temat powyższy ze względu na niespójność przepisów jest wyjątkowo trudny i skomplikowany. W chwili obecnej obowiązuje § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości...

Sympozjum wyceny nieruchomości dla samorządu

Z przyjemnością pragniemy zaanonsować, iż Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego (www.pirm.pl) wraz z Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych (www.ptrm.pl) oraz Stowarzyszeniem Rzeczoznawców...

Przesłanie uczestników XIX Krajowej Konferencji PFSRM

W dniach 16–18.9.2010 r. odbyła się w Kielcach XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych na temat: „Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki...

Międzynarodowe Standardy Wyceny w teorii i praktyce

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie dotyczące Międzynarodowych Standardów Wyceny. Szkolenie w formie wykładów będzie próbą usystematyzowania funkcjonowania...