Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Lekki powiew pesymizmu?

Jan Krzysztof Pięta

W lutowym numerze miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa” zamieszczony został zapis debaty, jaką Redakcja zorganizowała na temat licencji zarządcy nieruchomości. Uczestnikami debaty byli, m.in. Wacław...

Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządu

Polska Izba Rzeczoznawstwa ­Majątkowego (www.pirm.pl) wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (www.srmww.pl) oraz Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców...

Wycena nieruchomości pod inwestycje liniowe

Bogdan Grzechnik

Temat powyższy ze względu na niespójność przepisów jest wyjątkowo trudny i skomplikowany. W chwili obecnej obowiązuje § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości...

Sympozjum wyceny nieruchomości dla samorządu

Z przyjemnością pragniemy zaanonsować, iż Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego (www.pirm.pl) wraz z Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych (www.ptrm.pl) oraz Stowarzyszeniem Rzeczoznawców...

Przesłanie uczestników XIX Krajowej Konferencji PFSRM

W dniach 16–18.9.2010 r. odbyła się w Kielcach XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych na temat: „Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki...