Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Sympozjum Wyceny Nieruchomości dla Samorządu

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego (www.pirm.pl) wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego (www.srmww.pl) oraz Polskim Towarzystwem Rzeczoznawców...

Jak rozumieć termin KATASTER NIERUCHOMOŚCI, cz. II

Mirosław Żak

Aktualnie polski system katastralny jest w znacznym stopniu niesprawny i choć głównie chodzi o segment B – segment prawny, to również w segmentach A i C, w których zlokalizowana jest ewidencja gruntów...

Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

PFSRM i ZBP wspólnie przygotowały szkolenie, które pozwoli zarówno rzeczoznawcom majątkowym, jak i pracownikom banków, na przygotowywanie wycen dla banków oraz przyjmowanie w bankach tych opracowań w...

Świat rynkowej obietnicy

Artur Pietraszewski

Luty 2011 przyniósł kolejny debiut spółki deweloperskiej operującej w sektorze mieszkaniowym na GPW. Choć klimat wokół rynku nieruchomości od dłuższego czasu nie jest zbyt korzystny, WIG – Deweloperzy...

Lekki powiew pesymizmu?

Jan Krzysztof Pięta

W lutowym numerze miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa” zamieszczony został zapis debaty, jaką Redakcja zorganizowała na temat licencji zarządcy nieruchomości. Uczestnikami debaty byli, m.in. Wacław...