Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Centra danych nową klasą aktywów nieruchomości

Łukasz Maciak, Marta Jurek-Maciak

Centra danych powstały w latach 90. XX wieku jako odpowiedź na gwałtowny rozwój popytu na przechowywanie danych agencji rządowych i firm komercyjnych poza swoją siedzibą oraz jako gwarancja ciągłości...

Wycena nieruchomości komercyjnych, cz. II - stopa dyskontowa

Piotr Cegielski

Stopa dyskontowa a stopa zwrotu Zdefiniowanie pojęcia stopy dyskontowej rozpocznijmy od przypomnienia znanej już nam zależności między przyszłymi przepływami pieniężnymi (CFi) a ich wartością...

Opis i oszacowanie zajętej nieruchomości

Tomasz Darłak

Po dokonaniu przez organ egzekucyjny zajęcia nieruchomości oraz wezwaniu dłużnika do zapłaty, komornik przystępuje do kolejnego etapu postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, jakim jest opis i...