Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Promocja wartości zabytku

Alojzy Kiziniewicz

Pragnę rozpocząć cykl artykułów dotyczących nieruchomości zabytkowych, licząc na wsparcie osób podzielających moje zainteresowania. Mam nadzieję, że stworzymy układ synergiczny wspomagający nie tylko...

Cykle na rynku nieruchomości a kryzys gospodarczy

Tomasz Lechowicz

Ludzie zazwyczaj dokonują wyceny wartości bieżącej. Uważają, że gdy gospodarka stale rośnie, czyli następuje wzrost PKB, to i wartość ziemi czy domu również powinna rosnąć w podobnym tempie. Jest to...

Finansowanie nieruchomości przez banki

Polska Federacja Rynku Nieruchomości zaprasza na dwudniowe, specjalistyczne szkolenie – Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Szkolenie przeznaczone jest...

Wycena nieruchomości komercyjnych, cz. IV – metody wyceny

Piotr Cegielski

W poprzednich artykułach skoncentrowaliśmy się na podstawach matematyki finansowej, omawiając kolejno następujące zagadnienia: – stopa procentowa i stopa zwrotu; – stopa dyskontowa i dyskontowe...