Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości komercyjnych, cz. IV – metody wyceny

Piotr Cegielski

W poprzednich artykułach skoncentrowaliśmy się na podstawach matematyki finansowej, omawiając kolejno następujące zagadnienia: – stopa procentowa i stopa zwrotu; – stopa dyskontowa i dyskontowe...

Centra danych nową klasą aktywów nieruchomości

Łukasz Maciak, Marta Jurek-Maciak

Centra danych powstały w latach 90. XX wieku jako odpowiedź na gwałtowny rozwój popytu na przechowywanie danych agencji rządowych i firm komercyjnych poza swoją siedzibą oraz jako gwarancja ciągłości...

Wycena nieruchomości komercyjnych, cz. II - stopa dyskontowa

Piotr Cegielski

Stopa dyskontowa a stopa zwrotu Zdefiniowanie pojęcia stopy dyskontowej rozpocznijmy od przypomnienia znanej już nam zależności między przyszłymi przepływami pieniężnymi (CFi) a ich wartością...