Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011

Krzysztof Gabrel

Dzięki staraniom Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do rąk czytelników trafiło trzecie polskie wydanie Międzynarodowych Standardów Wyceny opracowywanych przez Radę...

Ryzyko walutowe a wartość nieruchomości

Łukasz Maciak

Transformacja ustrojowa w Polsce i otwarcie rynku wewnętrznego na zagranicznych inwestorów z początkiem lat 90. zapoczątkowało dynamiczny rozwój polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Obecnie...

Tajemnica zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, cz. II

Zbigniew Pałgan

Badając stan nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi dotykają istotnych i wrażliwych obszarów życia prywatnego. Z tego właśnie względu gromadzona wiedza musi podlegać szczególnej ochronie, by nie...

Sprzedać?… Nie sprzedać?... – Oto jest pytanie!

Joanna Lebiedź

Inwestowanie w nieruchomości co jakiś czas zakłócają zawirowania rynkowe. Rynek dyktuje swoje prawa, rynek kształtuje ceny i czas sprzedaży. Rynek nie ma uczuć, sentymentów, nie rozumie potrzeb...