Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Europejskie Standardy Wyceny 2012

Krzysztof Gabrel

Dzięki staraniom Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do rąk czytelników trafiło trzecie polskie, a siódme w ogóle, wydanie Europejskich Standardów Wyceny opracowywanych przez...

Deregulacja wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Agnieszka Żelazna

Ostatni z serii artykułów poruszających problematykę związaną z omówieniem projektowanych zmian ustawowych dotyczących zasad wykonywania zawodów w dziedzinie związanej z gospodarowaniem...

Użytkowanie wieczyste – zmiana procedur aktualizacji

Krzysztof Gabrel

Wostatnich latach w Sejmie trwały prace nad kilkoma projektami ustaw dotyczącymi użytkowania wieczystego, z których najbardziej radykalny przewidywał właściwie likwidację tego prawa poprzez jego...