Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Wartość majątku publicznego oraz publiczno-dostępnego

Alojzy Kiziniewicz

Przestrzeń publiczna stanowi najczęściej newralgiczne elementy „tkanki miejskiej”, podobnie jak ludzki układ nerwowy i krwionośny (analogia do infrastruktury z komunikacją włącznie), których to...

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym

Aleksandra Makarucha

Z chwilą włączenia operatu szacunkowego do akt postępowania organ prowadzący postępowanie wespół z rzeczoznawcą stają się drużyną, która wspólnie winna dbać o prawidłowy jego wynik – każdy w ramach...

Mankamenty „rynku” rzeczoznawców majątkowych

Witold A. Werner

Wielka fala wypowiedzeń wysokości dotychczasowych opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, jaka się przetoczyła m.in. w Warszawie, skłania do refleksji nad kosztami indywidualnymi i społecznymi...