Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Wycena pustych nieruchomości komercyjnych

Łukasz Maciak

Ten sam pusty budynek w każdej z faz cyklu będzie odbierany przez rynek i jego uczestników inaczej, czasem jako szansa, a czasem jako zagrożenie. Ta różnica w postrzeganiu nieruchomości przekładać się...

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach

Joanna Grzesiak

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) to – zgodnie art. 24 b ustawy z 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – system teleinformatyczny, integrujący informacje o...