Nieruchomości / Artykuły / Praktyka / Wycena nieruchomości

Wycena ograniczenia nasłonecznienia nieruchomości

Witold A. Werner

„Zasięg zacieniania” mieszkań przez projektowany bardzo wysoki budynek może być znaczny i obejmować mieszkania nawet na sąsiednich ulicach, a zadaniem inwestora jest ocena opłacalności inwestycji z...

Due diligence majątku jako mądrość przed szkodą

Alojzy Kiziniewicz

Due diligence (ang. należyta staranność) w zasadzie oznacza poddanie określonych zasobów majątkowych szczegółowej analizie uwzględniającej okoliczności prawne, podatkowe oraz stan techniczny i...