Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. XIII

Jan Krzysztof Pięta

W poprzednim odcinku na temat pisania planu zarządzania nieruchomością rozpoczęliśmy rozważania dotyczące bieżącej analizy finansowej. Po zaprezentowaniu sposobu podejścia do bieżącej analizy...

Odpowiedzialność zawodowa pośrednika

Wojciech Karpiński

Ustawodawca wprowadził instytucję odpowiedzialności zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami, jako integralną część regulacji prawnej tego zawodu. Spełnia ona kilka funkcji. Przede wszystkim...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. XII

Jan Krzysztof Pięta

Mamy już za sobą pracę nad pierwszymi trzema rozdziałami planu zarządzania. Pamiętamy, że tworzymy go zgodnie z “Podstawowymi składnikami planu zarządzania nieruchomością”, w brzmieniu uchwalonym...

Zrównoważony rozwój przedsięwzięć deweloperskich

Janusz Lipiński

Pojęcia "zrównoważonego (permanentnego) rozwoju" (ang. sustainable development) oraz "rozumnego wzrostu" (ang. smart growth) są coraz częściej używane w kontekście zmian naturalnego środowiska i...

Doradca rynku nieruchomości - nowa jakość

Szymon Sędek

Rynek nieruchomości co pewien czas stwarza nowe wyzwania dla ludzi, którzy na nim funkcjonują. Jednym ze szczególnych zadań jest odpowiadanie na potrzeby klientów w zakresie nie istniejących dotąd...

Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości

Magdalena Załęczna

Możliwość dokonywania lokat na rynku nieruchomości przez fundusze inwestycyjne ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju tego rynku. Przyczyna jest prosta. Poprzez fundusze inwestycyjne inwestorem na tym...