Nieruchomości / Artykuły / Praktyka

Wpływ wejścia Polski do UE na krajowy rynek mieszkaniowy

Kazimierz Kirejczyk

Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na sytuację na rynku mieszkaniowym będzie widoczny w bardzo różnych formach. Część przejawów tego wpływu wydaje się nieunikniona, zaś pojawiania się innych...

Dyskusja nad umową pośrednictwa na zasadach wyłączności

Małgorzata Gajdzica

Głównym motywem I Bałtyckiej Konferencji Nieruchomości „Między nami pośrednikami” była dyskusja środowiskowa na temat umowy pośrednictwa na zasadach wyłączności. Większość bowiem z uczestników...

Przewodnik po planie zarządzania nieruchomością, cz. XIII

Jan Krzysztof Pięta

W poprzednim odcinku na temat pisania planu zarządzania nieruchomością rozpoczęliśmy rozważania dotyczące bieżącej analizy finansowej. Po zaprezentowaniu sposobu podejścia do bieżącej analizy...

Odpowiedzialność zawodowa pośrednika

Wojciech Karpiński

Ustawodawca wprowadził instytucję odpowiedzialności zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami, jako integralną część regulacji prawnej tego zawodu. Spełnia ona kilka funkcji. Przede wszystkim...